Produkter

Våra produkter

Valet av tråd har avgörande betydelse för den färdiga slutprodukten. Rätt tråd ger förutsättningar för kostnadseffektiv produktion och ökad lönsamhet. Alla våra trådkvaliteter är utvecklade för att medverka till en effektiv och störningsfri produktion. De tillför slutprodukten ett signifikant, både tekniskt och ekonomiskt, mervärde.

Svetstråd GB-74

GB-74: Vår mest sålda svetstråd, lämplig i de flesta tillämpningar som kräver kontinuerlig kontrollerad produktion. GB-74 finns som spole samt i fat i modellerna GB-74 EcoPac samt GB-74 EcoPac Mini.

Ladda ner produktblad:
Svetstråd GB-76

Med en förhöjd kisel- och manganhalt är GB-76 speciellt lämplig för applikationer där speciellt höga krav ställs på utfyllnadsgrad, mindre efterbearbetning samt högre brott- och sträckgräns. GB-76 finns både som spole och fat i utförandena GB-76 EcoPac, GB-76 RobotSpecial samt GB-76 EcoPac Mini.

Ladda ner produktblad:

Häfttråd

Vår häfttråd är utvecklad att klara alla på marknaden förekommande häftutrustningar. Oberoende om det gäller häftning av dags- och veckotidningar eller andra trycksaker har Grytgöls Bruk en produkt som passar era behov.

Ladda ner produktblad:
Box stitching wire

Box stitching wire, även kallad kartongtråd, är en plattvalsad tråd som är speciellt utvecklad för att klara av dagens hårda krav vad gäller snabb och kontinuerlig drift för häftning av olika wellpappkartonger.

Ladda ner produktblad:

Clip wire

Clip wire är en plattvalsad tråd som är speciellt utvecklad för att klara av dagens hårda krav vad gäller snabb och kontinuerlig drift vid påsförslutning av olika typer av nätemballage i hel- eller halvautomatiska påsförslutningsmaskiner GB-ClipWire™ kan fås med ytskikt av koppar eller zink, och oavsett vilken typ du väljer uppvisar GB-ClipWire™ samma fina egenskaper.

Ladda ner produktblad:
Järntråd

Grytgöls Bruk har ett stort utbud av järntråd. Vår järntråd kan levereras med olika bearbetningsmetoder, ytskikt och leveransformer. GB-JärnTråd™ kan fås i blankdraget, samt i torrt- eller våtdraget utförande, koppar- eller zinkbelagd, samt glödgat eller oglödgat utförande. Våra leveransformer täcker alla på marknaden förekommande standarder såväl vad gäller vikt som olika spolvarianter. Vår flexibla tillverkningsprocess gör det också möjligt att kundanpassa GB-JärnTråd™ till de specifika förutsättningar som gäller för varje enskild kund.

Ladda ner produktblad:

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:

0122-622 60
wire@grytgol.com